Polkupyörän takavalojen optinen periaate

- May 09, 2017 -

Poikkileikkaus on isosceles-suorakulmaisen kolmion prisiikki, jota kutsutaan täydelliseksi heijastusprismiksi.


Tasainen suorakulmainen kolmio ABC on poikkileikkaus täysin heijastavasta prismasta, sen kaksi oikealla kulmautettua reunaa AB ja BC merkitsevät kaksi prismaan toisiaan kohtisuoraan sivusuunnassa.


Jos valo pystytään pystysuoraan AB-tasoon, se ruiskutetaan prismaan alkuperäisessä suunnassa, joka on kuvattu AC-pinnalle, koska kulutuskulma (45 °) on suurempi kuin lasin ruiskutuksen ilma , Valo tapahtuu AC-tason täysi heijastus BC suuntaan ampua prismista. Jos valo on kohtisuorassa AC-tasoon nähden ja sen jälkeen, kun prismia ruiskutetaan alkuperäiseen suuntaan, AC: n heijastuminen tapahtuu BC: llä ja BC: llä on kaksi pintaa ja lopulta vastakkaiseen suuntaan vastakkaiset suunteet AC-tasosta Ampua elämää tämän periaatteen useissa osissa, kuten polkupyörän takavalot, käytä tätä periaatetta.